[du-an-MOST] "Numeric Point"

Hai-Nam Nguyen hainam tại gmail.com
T5 28 Th4 2011 01:12:42 ICT


On 27/04/11 18:50, Hero Phương wrote:
> Vào 23:47 Ngày 27 tháng 4 năm 2011, Hai-Nam Nguyen <hainam tại gmail.com
> <mailto:hainam tại gmail.com>> đã viết:
>
>   Le 27/04/2011 18:15, Hero Phương a écrit :
>   >
>   > Google mãi không ra. Nếu là dấu phân cách đó thì sao không dùng chữ
>   > "decimal point" mà lại dùng "numeric point" nhỉ?
>
>   Nhìn là biết chắc chắn là nó. Còn lí do không dùng chữ "decimal point"
>   có thể là tránh thói quen sai phổ biến, vì hệ đếm sử dụng không nhất
>   thiết là hệ thập phân.
>
>   Tiện tay:
>   decimal point: dấu thập phân
>   thousand separator: dấu phân cách phần nghìn
>
> Vậy biết cách dùng rồi thì dịch thế nào cho ngắn gọn vậy ạ?
>
>   --
>   Nguyễn Hải Nam
>
>   Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
>   _______________________________________________
>   POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
>   _______________________________________________
>   Dự án MOST mailing-list: http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most
>   Dự án MOST website: http://du-an-most.hanoilug.org/
>
>
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> Dự án MOST mailing-list: http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most
> Dự án MOST website: http://du-an-most.hanoilug.org/

Ở trên là dịch rồi đó. Ngắn gọn hơn thì là "dấu phần nghìn". Nhưng "phần 
nghìn" dễ bị hiểu nhầm là 1/1000 :(

Bác nào có sách Toán tiểu học ở nhà thì kiểm tra giúp với ;)

-- 
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


Thông tin thêm về hộp thư chung du-an-most