[du-an-MOST] Dịch Mozilla: Cần review

Hai Lang hailangvn tại gmail.com
T7 7 Th4 2012 20:44:53 ICT


Chào bác Hưng,
Mình nghĩ một số chỗ cần hiệu chỉnh như thế này. Có một số câu báo lỗi thì
mình không thể hiểu nên không biết đề nghị ra sao.

Bạn dùng những trình duyệt nào (trên desktop cũng như laptop, ở nhà
cũng như nơi làm việc)?
Bạn dùng những trình duyệt nào (trên máy để bàn cũng như trên máy xách
tay, ở nhà cũng như nơi làm việc)?

;Satisfied
Được đấy >> Hài lòng

;Extremely satisfied
Quá được >> Quá hài lòng

;For each of the following statements, could you please indicate whether you:
Bạn có: >> Đối với mỗi câu sau, xin vui lòng cho biết

;Were aware of this and believe it to be correct
Biết và biết nó là đúng >> Bạn biết và biết điều đó là đúng

;Have seen this but were unsure if it was right
Đã biết nhưng chưa biết nó đúng hay sai >> Bạn đã biết nhưng chưa biết
nó đúng hay sai

;Have not heard of this before today, or I don’t know
Chưa từng nghe, chưa từng biết >> Bạn chưa từng nghe, chưa từng biết

;A service that gives you secure access to your bookmarks, open tabs,
and browsing history from any computer or smartphone with Firefox
Một dịch vụ giúp bạn truy cập một cách an toàn đến các liên kết thường
dùng, thẻ đang mở, lịch sử duyệt từ bất kỳ máy tính hay điện thoại
thông minh nào sử dụng Firefox

;The Firefox browser on an Android smartphone or tablet
Trình duyệt Firefox trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng dùng Android

;An identity system that allows you to sign in to sites using an email
address you choose.
Hệ thống định danh cho phép bạn đăng nhập vào các trang web bằng địa
chỉ email bạn muốn.

;Addons for Firefox
Những phần thêm vào cho Firefox

;Customisations you can make to Firefox to add more functionality to
the browser.
Các tùy chỉnh mà bạn có thể thực hiện trên Firefox để thêm tính năng
cho trình duyệt.

;Answer is outside of
Câu trả lời không nằm trong

;Click here to go back into the survey
Nhấn vào đây để quay lại bản khảo sát

Những câu không hiểu:
;No answer code cannot be mixed with other codes
;Too many replies maximum of …
;Number of replies must be exactly …2012/4/2 Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus tại gmail.com>

> Bác nào có thời gian review giúp với.
> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=741366
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
> http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
> Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
> Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
> Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> Dự án MOST mailing-list: http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most
> Dự án MOST website: http://du-an-most.hanoilug.org/
━━━━━━phần kế tiếp━━━━━━
Một tập tin HTML đính kèm đã bị lau...
Địa chỉ URL: <http://lists.hanoilug.org/pipermail/du-an-most/attachments/20120407/d2a3ab8d/attachment.htm>


Thông tin thêm về hộp thư chung du-an-most