[du-an-MOST] Launcher dich thanh Be phong duoc khong?

Hai Lang hailangvn tại gmail.com
T3 10 Th4 2012 20:19:27 ICT


Tôi đang thấy là "Thanh khởi chạy". Tôi không chắc là có bộ từ điển tiếng
Việt nào có từ này không. Còn trong Glossary, nếu đổi Application Launcher
thành Bệ phóng Ứng dụng nghe có lọt tai không nhỉ? :)

Hải Lăng

2012/4/10 Nguyễn Hải Nam <hainam tại gmail.com>

> On 10/04/2012 14:42, Hai Lang wrote:
> > Cảm ơn các bác đóng góp. Nếu được thì T7 tới đây, 14/4, tôi xin dịch tất
> > cả những từ Launcher thành Bệ phóng.
> >
>
> 1. Định nghĩa tại Glossary
> (http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki/Glossary) là:
>
> > Application Launcher: Bộ khởi chạy ứng dụng
>
> 2. Nếu chưa có đồng thuận, thì nên dịch theo cách hiện tại để giữ tính
> nhất quán.
>
> 3. Hiện tại chữ "Launcher" đang được dịch thế nào vậy Hải Lăng? (Không
> để ý lắm!)
>
> --
> Nguyễn Hải Nam
>
> Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> Dự án MOST mailing-list: http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most
> Dự án MOST website: http://du-an-most.hanoilug.org/
>
━━━━━━phần kế tiếp━━━━━━
Một tập tin HTML đính kèm đã bị lau...
Địa chỉ URL: <http://lists.hanoilug.org/pipermail/du-an-most/attachments/20120410/5fdd2928/attachment.html>


Thông tin thêm về hộp thư chung du-an-most