[du-an-MOST] OT: Facebook: Đừng có chọc tôi

Phan Anh Dung fanzung tại gmail.com
T3 17 Th4 2012 15:35:54 ICT


Thử dùng tiếng Huế là "chọt" cho vui hè ?
:)


2012/4/17 Hero Phương <herophuong93 tại gmail.com>

> Vào 13:37 Ngày 17 tháng 4 năm 2012, Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus tại gmail.com
> > đã viết:
>
>
>>
>> 2012/4/17 Nguyen Thai Ngoc Duy <pclouds tại gmail.com>
>>
>>> > Facebook dịch vui tính quá " Đừng có chọc tôi"
>>>
>>> "Don't poke me"???
>>
>>
>> Đúng là từ "poke".
>>
>> Vấn đề là dịch "poke" = "chọc" có lẽ là sai, hoặc cần một thời gian để
>> người dùng FB chấp nhật và không cười hẩy mũi
>> khi đọc từ "chọc" lạ tai này.
>>
>
>  Từ "chọc" này không lạ tai đâu. Nó đã được dịch từ lâu rồi. Thường khi
> người dùng vào wall của người dùng khác sẽ có chữ này: "Chọc anh ấy/cô ấy".
>
>>
>> --
>> Best Regards,
>> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
>> vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
>> vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
>> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
>> http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
>> Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
>> Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
>> Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/
>>
>> _______________________________________________
>> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
>> _______________________________________________
>> Dự án MOST mailing-list: http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most
>> Dự án MOST website: http://du-an-most.hanoilug.org/
>>
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> Dự án MOST mailing-list: http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most
> Dự án MOST website: http://du-an-most.hanoilug.org/
>-- 
Phan Anh Dũng
R&D Department, Huesoft
(Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế)
━━━━━━phần kế tiếp━━━━━━
Một tập tin HTML đính kèm đã bị lau...
Địa chỉ URL: <http://lists.hanoilug.org/pipermail/du-an-most/attachments/20120417/70733034/attachment-0001.html>


Thông tin thêm về hộp thư chung du-an-most