[du-an-MOST] Cách dịch chữ “workflow”

Hai Nam hainam tại gmail.com
T2 14 Tháng Năm 2012 17:19:18 ICT


Lôi chủ đề này lên lại. Lúc trước có vẻ nhiều người đồng ý với "luồng
(làm|công) việc", nhưng cũng chưa thống nhất được.

Vừa rồi thấy trong tiếng Pháp họ dịch là "processus" (nếu dịch, còn
không vẫn để nguyên "workflow"), tương đương tiếng Anh là "process"
(tiến trình, quá trình). Thường thì khi có ngữ cảnh, chữ này không thể
nhầm với chữ "tiến trình" ở lớp HĐH được.

Không biết các bác thấy sao?

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


2010/2/12 Phan Anh Dung <fanzung tại gmail.com>:
>
>
> 2010/2/12 Hai Nam <hainam tại gmail.com>
>>
>> Nhìn thấy mấy chữ lưu đồ, lưu trình, chợt nghĩ ra cách dịch là “công
>> lưu” (đùa). Mình muốn hỏi cách dịch có sẵn, vì chữ này cũng không phải
>> hiếm gặp.
>
>
> TQ dịch dài dòng là "công tác lưu trình"
> Như vậy "công lưu" có thể coi là một cách nói rút gọn, không phải đùa, nhưng
> chữ "công" rất đa nghĩa, dễ gây hiểu lầm, không nên dùng.
> "Tác lưu" là một cách nói rút gọn khác, ít gây hiểu lầm hơn, chỉ sợ người
> không quen sẽ phản đối.
> "Lưu trình" thì chỉ dịch được ý flow.
> "Luồng công việc" cũng khá sát mà ngắn hơn TQ một chữ
>
>
>
> --
> Phan Anh Dũng
> R&D Department, Huesoft
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> Dự án MOST mailing-list: http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most
> Dự án MOST website: http://du-an-most.hanoilug.org/


Thông tin thêm về hộp thư chung du-an-most