[du-an-MOST] Fwd: 3.6 Feature: IBus/XKB integration

Nghĩa Lê Trung letrungnghia.foss tại gmail.com
T3 15 Tháng Năm 2012 18:10:13 ICT


2012/5/15 Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus tại gmail.com>

>
>
> 2012/5/15 Nghĩa Lê Trung
>
> Em thấy LibO Draw ổn. Không rõ anh cần chức năng đặc biệt nào của Dia?
>>>
>> Hưng thử vẽ chữ trong Draw rồi save thành một tệp có backgroud
>> transparent xem có được không?
>>
>
> Được ạ.
>
> LibO 3.5.3 -> Draw - File - Export - as .gif - Check "save transperancy"

Thanks. Hiện anh đang sử dụng LibO 3.5.2.2 thì chưa có tính năng đó. Sẽ
nâng cấp rồi thử sau.
nghialt

>
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
> vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
> twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
> http://www.facebook.com/nguyenvuhung
> Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
> http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
> Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
> Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
> Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/
>
> Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
> limited Linux Users' Groups,
> Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
> opinion and is *not*
> the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.
>
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> Dự án MOST mailing-list: http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most
> Dự án MOST website: http://du-an-most.hanoilug.org/
>
━━━━━━phần kế tiếp━━━━━━
Một tập tin HTML đính kèm đã bị lau...
Địa chỉ URL: <http://lists.hanoilug.org/pipermail/du-an-most/attachments/20120515/8ee18a1c/attachment.html>


Thông tin thêm về hộp thư chung du-an-most