[HanoiLUG] HanoiLUG Digest, Vol 44, Issue 59

Phuong Vo clarious at gmail.com
Wed Dec 31 19:58:51 ICT 2008


2008/12/31 Le Thi Nhu Xuan <lethinhuxuan at gmail.com>:
>
>
> 2008/12/31 <hanoilug-request at lists.hanoilug.org>
>>
>> Send HanoiLUG mailing list submissions to
>>    hanoilug at lists.hanoilug.org
>>
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>>    http://lists.hanoilug.org/mailman/listinfo/hanoilug
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>>    hanoilug-request at lists.hanoilug.org
>>
>> You can reach the person managing the list at
>>    hanoilug-owner at lists.hanoilug.org
>>
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of HanoiLUG digest..."
>>
>> Today's Topics:
>>
>>  1. Chia bu?n c?ng v?i a H?ng (Hoang Quang Huy)
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Hoang Quang Huy <hqhuy_bk at yahoo.com>
>> To: hanoilug at lists.hanoilug.org
>> Date: Wed, 31 Dec 2008 14:13:08 +0800 (SGT)
>> Subject: [HanoiLUG] Chia buồn cùng với a Hưng
>> Xin chân thành chia buồn cùng với a Hưng và gia đình.
>>
>>
>> Hoang Quang Huy
>> Lecturer
>> Department of Electronics Technology and Biomedical Engeneering
>> Faculty of Electronics and Telecommunications
>> Hanoi University of Technology
>> Room 414, Building C9
>> Ha Noi, Viet Nam
>>
>> Tel : (844) 38682164 (Office)
>> Mobile : (844) 912834422
>> Website : http://bme.hut.edu.vn
>> Email : hqhuy_bk at yahoo.com, hqhuy-fet at hut.edu.vn
>>
>>
>>
>> --- Thứ 2, 29/12/08, hanoilug-request at lists.hanoilug.org
>> <hanoilug-request at lists.hanoilug.org> đã viết:
>>
>> Từ: hanoilug-request at lists.hanoilug.org
>> <hanoilug-request at lists.hanoilug.org>
>> Chủ đề: HanoiLUG Digest, Vol 44, Issue 54
>> Đến: hanoilug at lists.hanoilug.org
>> Ngày: Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008, 10:04
>>
>> Send HanoiLUG mailing list submissions to
>>
>> 	hanoilug at lists.hanoilug.org
>>
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>> 	http://lists.hanoilug.org/mailman/listinfo/hanoilug
>>
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>> 	hanoilug-request at lists.hanoilug.org
>>
>> You can reach the person managing the list at
>>
>> 	hanoilug-owner at lists.hanoilug.org
>>
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of HanoiLUG digest..."
>>
>> Today's Topics:
>>
>>  1. [Fwd: Tin buon] (Nguyen Hong Quang)
>>  2. Re: [Fwd: Tin buon] (Phan Anh Dung)
>>  3. Re: [Fwd: Tin buon] ( B?i ??ng Chung )
>>  4. Re: [NEWS] Michael
>> Meeks Says OO.o Project is	"Profoundly
>>    Sick" (David Tremblay)
>>  5. Re: [NEWS] Michael Meeks Says OO.o Project is "Profoundly
>>    Sick" (Jean Christophe Andr?)
>>
>> Chào anh chị em HanoiLUG,
>>
>>
>> Tôi vừa nhận được thư của anh Nguyễn Vũ Hưng báo tin bố
>> đẻ của Hưng mới
>> qua đời sáng qua. Vậy thông báo cho anh chị em biết để có lời
>> chia buồn
>> với Hưng, một thành viên rất tích cực của HanoiLUG. Tôi đề
>>
>> nghị các bạn
>> nào ở Hà Nội thu xếp được công việc thì 11h sáng mai (30/12)
>> đến nhà
>> Tang Lễ bệnh Viện 19-8, đường Trần Bình, Mai Dịch, để cùng
>> vào viếng và
>> chia buồn với anh Hưng và gia đình, nhân danh HanoiLUG. Ai đến
>>
>> được thì
>> xin thư riêng hoặc điện thoại cho tôi (0912751749).
>>
>> Thân ái,
>> Quang
>>
>> -------- Message original --------
>> Sujet :
>> 	Tin buon
>> Date : 	Mon, 29 Dec 2008 11:21:55 +0700
>> De : 	Nguyen Vu Hung <vuhung16plus at gmail.com>
>> Pour : 	Nguyen Hong Quang <nguyen.hong.quang at auf.org>
>>
>>
>>
>>
>> anh Quang,
>>
>> Bố em qua đời lúc 0:45 ngày 28 tháng 12 năm 2008.
>> Lễ Viếng được cử hành vào 10:00-13:00 tại nhà Tang Lễ,
>> bệnh Viện 19-8, đường Trần Bình, Mai Dịch,
>> vào ngày mai, 30 tháng 12 năm 2008.
>>
>>
>> --
>> Best Regards,
>> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
>> vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
>>
>> A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html
>>
>>
>> Thành kính phân ưu tới Hưng và gia đình
>>
>> Ở Huế xa quá, không có cách nào thăm viếng, anh em ngoài đó
>> gắng tham
>> gia, đóng góp giúp...
>>
>> Phan Anh Dũng
>> R&D Dep.
>> Huesoft.
>>
>>
>> 2008/12/29 Nguyen Hong Quang
>> <nguyen.hong.quang at auf.org>:
>> > Chào anh chị em HanoiLUG,
>> >
>> > Tôi vừa nhận được thư của anh Nguyễn Vũ Hưng báo tin
>> bố đẻ của Hưng mới
>>
>> > qua đời sáng qua. Vậy thông báo cho anh chị em biết để có
>> lời chia buồn
>> > với Hưng, một thành viên rất tích cực của HanoiLUG. Tôi
>> đề nghị các bạn
>> > nào ở Hà Nội thu xếp được công việc thì 11h sáng mai
>>
>> (30/12) đến nhà
>> > Tang Lễ bệnh Viện 19-8, đường Trần Bình, Mai Dịch, để
>> cùng vào viếng và
>> > chia buồn với anh Hưng và gia đình, nhân danh HanoiLUG. Ai đến
>> được thì
>> > xin thư riêng hoặc điện thoại cho tôi (0912751749).
>>
>> >
>> > Thân ái,
>> > Quang
>> >
>> > -------- Message original --------
>> > Sujet :     Tin buon
>> > Date : Mon, 29 Dec 2008 11:21:55 +0700
>> > De :
>> Nguyen Vu Hung <vuhung16plus at gmail.com>
>> > Pour : Nguyen Hong Quang <nguyen.hong.quang at auf.org>
>>
>> >
>> >
>> >
>> > anh Quang,
>> >
>> > Bố em qua đời lúc 0:45 ngày 28 tháng 12 năm 2008.
>> > Lễ Viếng được cử hành vào 10:00-13:00 tại nhà Tang Lễ,
>> > bệnh Viện 19-8, đường Trần Bình, Mai Dịch,
>>
>> > vào ngày mai, 30 tháng 12 năm 2008.
>> >
>> > --
>> > Best Regards,
>> > Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
>> > vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
>>
>> > A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html
>> >
>> > _______________________________________________
>>
>> > POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
>> > _______________________________________________
>>
>> > HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
>> >
>> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
>> > HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>>
>> Cháu xin gửi lời chia buồn tới gia đình chú Hưng...
>> Best Regard
>> Bui Dang Chung (Mr.)
>> Ha Noi University of Technology
>> Add: Room 112 - House B10 - Signed Hostel Ha Noi University of Technology,
>> Hai Ba Trung dist., Ha Noi, Viet Nam
>> Mobile: +84 169 500 1911
>> E-mail: buidangchung at gmail.com
>> Website: http://360.yahoo.com/dangchung_dk59hv
>>
>>
>> 2008/12/29 Phan Anh Dung <fanzung at gmail.com>
>>>
>>> Thành kính phân ưu tới Hưng và gia đình
>>> Ở Huế xa quá, không có cách nào thăm viếng, anh em ngoài đó gắng tham
>>> gia, đóng góp giúp...
>>>
>>> Phan Anh Dũng
>>> R&D Dep.
>>> Huesoft.
>>>
>>>
>>> 2008/12/29 Nguyen Hong Quang <nguyen.hong.quang at auf.org>:
>>> > Chào anh chị em HanoiLUG,
>>> >
>>> > Tôi vừa nhận được thư của anh Nguyễn Vũ Hưng báo tin bố đẻ của Hưng
>>> > mới
>>> > qua đời sáng qua. Vậy thông báo cho anh chị em biết để có lời chia buồn
>>> > với Hưng, một thành viên rất tích cực của HanoiLUG. Tôi đề nghị các bạn
>>> > nào ở Hà Nội thu xếp được công việc thì 11h sáng mai (30/12) đến nhà
>>> > Tang Lễ bệnh Viện 19-8, đường Trần Bình, Mai Dịch, để cùng vào viếng và
>>> > chia buồn với anh Hưng và gia đình, nhân danh HanoiLUG. Ai đến được thì
>>> > xin thư riêng hoặc điện thoại cho tôi (0912751749).
>>> >
>>> > Thân ái,
>>> > Quang
>>> >
>>> > -------- Message original --------
>>> > Sujet :     Tin buon
>>> > Date : Mon, 29 Dec 2008 11:21:55 +0700
>>> > De :  Nguyen Vu Hung <vuhung16plus at gmail.com>
>>> > Pour : Nguyen Hong Quang <nguyen.hong.quang at auf.org>
>>> >
>>> >
>>> >
>>> > anh Quang,
>>> >
>>> > Bố em qua đời lúc 0:45 ngày 28 tháng 12 năm 2008.
>>> > Lễ Viếng được cử hành vào 10:00-13:00 tại nhà Tang Lễ,
>>> > bệnh Viện 19-8, đường Trần Bình, Mai Dịch,
>>> > vào ngày mai, 30 tháng 12 năm 2008.
>>> >
>>> > --
>>> > Best Regards,
>>> > Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
>>> > vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
>>> > A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
>>> > _______________________________________________
>>> > HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
>>> > HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
>>> > HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>>> _______________________________________________
>>> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
>>> _______________________________________________
>>> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
>>> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
>>> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>>
>>
>> On Sun, Dec 28, 2008 at 10:54 PM, Phuong Vo <clarious at gmail.com> wrote:
>>>
>>> Link: http://www.gnome.org/~michael/blog/ooo-commit-stats-2008.html
>>> (via slashdot)
>>>
>>> At the end of the post he point to go-oo, which is a forked version of
>>> OO.o with community patch.
>>>
>>> Another interesting office suite would be KOffice, though it is not
>>> realy completed yet.
>>
>>
>> Very interesting
>>
>> That is something people have been seeing happening for a while, and I
>> have been hearing such complaint from many point of view including companies
>> - IBM, NOVELL, involved. OpenOffice is indeed a free and open source
>> software because of the licence but not in the practical coding and
>> development. Most free and open source software projet runs because people
>> who do take the decisions and people who do well take most important
>> decision. Sometimes when the community gets bigger, there's a need to
>> organize the project, successful project such as ubuntu or mozilla, have
>> pushed the mix "meritocracy + community organization" very far.
>>
>> For such a project as OpenOffice who has a huge code base forking may not
>> be a feasible thing, however the other is giving some hint about what could
>> be done :
>>
>> " ... I would argue that in order to kick-start the project, there is
>> broadly a two step remedy:
>>
>> Kill the ossified, paralysed and gerrymandered political system in OO.o.
>> Instead put the developers (all of them), and those actively contributing
>> into the driving seat. This in turn should help to kill the many horribly
>> demotivating and dysfunctional process steps currently used to stop code
>> from getting included, and should help to attract volunteers. Once they are
>> attracted and active, listen to them without patronizing.
>> Distance the project from Sun: perhaps less branding, certainly less
>> top-down control, reduce the requirement to 'share' all your rights over to
>> Sun before you can contribute to the project. Better still, share ownership
>> of the code with a non-profit foundation to guarantee stability and an
>> independent future for the code-base."
>>
>> and he really captures why there's so much good FOSS out there :
>>
>> " but in the end-game, without a focus on developers, and making OO.o
>> truly fair and fun to contribute to - any amount of spin will not end up
>> selling a dying horse."
>>
>> If you want your baby to be prosperous then you have to let leave the
>> house. Please Sun free OpenOffice before it dies
>>
>>
>>
>> --
>> David Tremblay
>>
>> IT analyst
>> mob: 418-208-3631
>> jabber: ict4ngo
>> skype : ict4ngo
>>
>> Blog : http://blog.ngowiki.net
>>
>> Phuong Vo a écrit :
>> > Link: http://www.gnome.org/~michael/blog/ooo-commit-stats-2008.html
>> > (via slashdot)
>>
>> >
>> > At the end of the post he point to go-oo, which is a forked version
>> > of OO.o with community patch.
>> BTW, FYI, the OO.o version provided in Debian, and so Ubuntu, has most
>> of the Go-OO patches applied.
>>
>>
>> > Another interesting office suite would be KOffice, though it is not
>> > realy completed yet.
>> And I wonder if it will be some day or not...
>>
>> Personnally I avoid using the K* familly because they are too buggy...
>>
>> They have a lot of interesting functionnalities, but the most important
>> one is lacking: stability (and so data security is lacking too).
>>
>> It's sad, because for example Konqueror is really good at being MS-IE's
>>
>> buggy implementation compliant, good enough to be able to browse those
>> buggy web sites conforming to MS-IE and not to the W3C
>> standards!
>>
>> --
>> Jean Christophe "プログフ" ANDRÉ  — ✧ —  Responsable
>> technique régional
>> Bureau Asie-Pacifique (BAP)  — ✧ —  http://www.asie-pacifique.auf.org/
>>
>> Agence universitaire de la Francophonie (AuF) — ✧ — http://www.auf.org/
>> Adresse postale : AUF, 21 Lê Thánh Tông, T.T. Hoàn Kiếm, Hà Nội,
>> Việt Nam
>> Tél. : +84 4 9331108 ✦ Fax : +84 4 8247383 ✦ Cellul. : +84 91 3248747
>>
>> ⎧ Note personnelle: merci d'éviter de m'envoyer des fichiers
>> PowerPoint ⎫
>> ⎩ ou Word, cf http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.fr.html>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
>>
>> _______________________________________________
>> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
>> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
>>
>> HanoiLUG blog:
>> http://blog.hanoilug.org/
>>
>> ________________________________
>> Firefox 3: Nhanh hơn, an toàn hơn, tùy biến được và MIỄN PHÍ.
>> _______________________________________________
>> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
>> _______________________________________________
>> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
>> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
>> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>

Rất mong người gửi thư (chị, cô?) chú ý dòng này hơn:

When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of HanoiLUG digest..."

Ngoài ra thật sự là em không hiểu nội dung thư này lắm :|


More information about the HanoiLUG mailing list