[HanoiLUG] OOo 3.0.0 release annoucement

Nguyen Vu Hung vuhung16plus at gmail.com
Tue Oct 14 10:40:53 ICT 2008


Hi all,

Vì server của openoffice.org đang gặp vấn đề, nên OOo 3.0.0 release
annoucement được chuyển sang đây.
Có thể coi đây là tin thông báo chính thức sự ra đời của OOo 3.0.0.

http://www.prweb.com/releases/OOo/3/prweb1459364.htm

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu ( Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.html


More information about the HanoiLUG mailing list