[HanoiLUG] Việc sử dụng PMNM tại các cơ quan nhà nước

Doan Viet Hung VietHung.Doan at gmail.com
Thu Apr 26 15:06:56 ICT 2012


Liên quan đến việc định dạng văn bản. Có một số liệu chắc là tin cậy
và dùng được, là google trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành
chính (thutuchanhchinh.vn), cho thấy có 51,000 kết quả văn bản được
định dạng dưới dạng file .doc, 235 file .docx, 8.230 file pdf và 1 văn
bản .odt.

Thân mến,
Việt Hưng

"Tầm nhìn ta thật ngắn mà đã thấy bao thứ để làm" -- Alan Turing


2012/4/26 Nghĩa Lê Trung <letrungnghia.foss at gmail.com>
>
>
>
> On Thu, Apr 26, 2012 at 2:54 PM, Vu The Binh <binh at netnam.vn> wrote:
>>
>> Anh Dũng nói quá chuẩn.
>>
>>
>> On 4/26/12 2:30 PM, Phan Anh Dung wrote:
>>>
>>> Tôi nghĩ nếu có quy định là văn bản trao đổi trong cơ quan nhà nước phải
>>> dùng dạng file ODT và các định dạng chuẩn mở, thì đảm bảo gần 100% máy
>>> trong các cơ quan nhà nước sẽ phải cài Libre Office.
>>
>>
>> Nhưng để ra được quy định này thì chắc thứ trưởng Hồng cũng chưa làm nổi.
>
> Chán các bác quá. Các bác vào đây tải cái thứ này về xem có tội cho Bộ 4T
> và thứ trưởng Hồng không?
> http://ubuntuone.com/3XOyRwZFYnieXPyckwytQD
> Nó có hiệu lực từ ngày 15/08/2011 đấy.
> nghialt
>>
>>
>> Bình.
>>
>> _______________________________________________
>> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
>> _______________________________________________
>> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
>> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
>> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/


More information about the HanoiLUG mailing list