[HanoiLUG] Việc sử dụng PMNM tại các cơ quan nhà nước

Doan Viet Hung VietHung.Doan at gmail.com
Wed May 2 00:10:14 ICT 2012


Cảm ơn câu trả lời khá công phu của anh Hưng,

Em chỉ bổ sung thêm một số ý:

1. Số công chức cấp xã theo Bộ nội vụ là 255.576 người (thông tin đưa ra
vào tháng 6/2011, nhưng không rõ thống kê thời điểm nào).

2. Số máy tính cá nhân cho cán bộ ở trung ương, có lẽ phải là 85,5%*98.827

3. Số máy tính cá nhân cho cán bộ, công chức ở địa phương, có lẽ phải là
63.19%*(140.254 + 204.167)

4. Số lượng viên chức cực kỳ lớn (ví dụ như giáo viên), khoảng trên 2
triệu, mà trong các cơ sở công lập thì tiền đầu tư cho máy tính và phần mềm
đa phần sẽ từ ngân sách. Nên con số máy tính cần tính vào sẽ lớn hơn rất
nhiều.


Thân mến,
Việt Hưng


2012/5/1 Nguyen Vu Hung (vuhung) <vuhung16plus at gmail.com>

> Ngày 2012/05/01 15:01, Nguyen Vu Hung (vuhung) viết:
>
> Trong Vietnam ICT Index thì đã có con số tỉ lệ máy tính/cán bộ công
> chức (và vẫn như các email trước, vẫn còn nghi ngờ về mức độ tin cậy
> số liệu).
>
> Em tính tạm thế này:
>
> Số máy tính cho cán bộ công chức (2010/12):
>
> 204167 * 63.19% + 239081 * 88.50% =
> 129013 + 211586 =
> 340599
>
> Tổng số người có máy tính sử dụng:
> 204167 + 239081 = 443248 người
>
> # Giả định rằng số viên chức nhà trước không thay đổi nhiều
> trong 12 tháng gần nhất, tính tới 2010/12
>
> Nghi vấn: Về phương pháp thống kê.
> Cách tính dưới đây bao gồm cả máy chủ và PC?
> Có bao gồm máy tính bảng hay không?
> Điện thoại di động và máy tính bản có được gọi là "máy vi
> tính" hay không? # Có lẽ không?
>
> Cách tính trên chỉ sử dụng các con số được public.
>
> Nguồn:
>
> 1.
> http://www.baomoi.com/So-can-bo-cong-chuc-cap-xa-gan-bang-TU-tinh-huyen-cong-lai/144/1224917.epi
>
> Theo tin từ Bộ Nội vụ, tính đến ngày 1.9, tổng hợp chung 64 tỉnh, thành
> phố trực thuộc trung ương, toàn quốc có 204.167 cán bộ, công chức (CBCC)
> cấp xã, gần bằng số lượng công chức hành chính ở trung ương, cấp tỉnh, cấp
> huyện cộng lại (tổng số công chức hành chính ở trung ương và địa phương năm
> 2007, Bộ Nội vụ trình Chính phủ là: 239.081, trong đó, trung ương: 98.827,
> địa phương: 140.254).
>
> 2 (Theo Sách trắng 2011 của Bộ TTTT)
>
>  Số máy tính cho cán bộ công chức (2010/12):
>
> 204167 * 63.19% + 239081 * 88.50% =
> 129013 + 211586 =
> 340599
>
> Tổng số người có máy tính sử dụng:
> 204167 + 239081 = 443248 người
>
> # Giả định rằng số viên chức nhà trước không thay đổi nhiều
> trong 12 tháng gần nhất, tính tới 2010/12
>
> Nghi vấn: Về phương pháp thống kê.
> Cách tính dưới đây bao gồm cả máy chủ và PC?
> Có bao gồm máy tính bảng hay không?
> Điện thoại di động và máy tính bản có được gọi là "máy vi
> tính" hay không? # Có lẽ không?
>
> Nguồn:
>
> 1.
> http://www.baomoi.com/So-can-bo-cong-chuc-cap-xa-gan-bang-TU-tinh-huyen-cong-lai/144/1224917.epi
>
> Theo tin từ Bộ Nội vụ, tính đến ngày 1.9, tổng hợp chung 64 tỉnh, thành
> phố trực thuộc trung ương, toàn quốc có 204.167 cán bộ, công chức (CBCC)
> cấp xã, gần bằng số lượng công chức hành chính ở trung ương, cấp tỉnh, cấp
> huyện cộng lại (tổng số công chức hành chính ở trung ương và địa phương năm
> 2007, Bộ Nội vụ trình Chính phủ là: 239.081, trong đó, trung ương: 98.827,
> địa phương: 140.254).
>
> 2
>
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/attachments/20120502/38aec473/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ehhdibfd.png
Type: image/png
Size: 54915 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/attachments/20120502/38aec473/attachment-0001.png>


More information about the HanoiLUG mailing list