[HanoiLUG] HỘI THẢO GOOGLE MAPPERS VIỆT NAM LẦN THỨ II,TẠI HÀ NỘI

Hai Nam hainam at gmail.com
Tue May 15 14:11:00 ICT 2012


Thông tin về sự kiện hôm đó cho ai quan tâm:
http://www.thongtincongnghe.com/article/35172

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/


2012/5/10 Nguyen Hong Quang <nguyen.hong.quang tại auf.org>:
> Chào các bạn,
>
> Đây không hẳn là sự kiện FOSS thuần túy, song rất liên quan, do Cộng đồng
> Google Mappers Việt Nam tại Hà Nội phối hợp với Hôi SV và Đoàn TNCS trường
> ĐHBK Hà Nội tổ chức. Các bạn quan tâm có thể đăng ký tham gia. Sáng thứ 7
> tới (12/5/12) tại Hội trường Viện Tin học Pháp ngữ (IFI).
>
> https://sites.google.com/site/mapmakervietnam/events/hanoi-party-2012
>
> Thân ái,
> Quang
>
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/


More information about the HanoiLUG mailing list