[HanoiLUG] Calibre - Greenstone hay K0HA

Nghĩa Lê Trung letrungnghia.foss at gmail.com
Wed May 30 14:15:45 ICT 2012


2012/5/30 trung gik <trunggik at hotmail.com>

> Chào cả nhà,
> lâu lắm không thấy bác nào bàn luận vấn đề gì hay hay cả để em hóng, :).
>
> Hiện tại em đang có ý tưởng cài 1 cái Digital Library cho nơi em làm việc
> để quản lí các khóa luận sinh viên, sách điện tử...
> Sau một hồi tìm kiếm em thấy có 3 chú này:
> calibre: http://calibre-ebook.com/about
> Greenstone: http://www.greenstone.org/và em:*KOHA- Open source
> *http://sourceforge.net/projects/kohalivedvd/files/
>
> http://vietnamlib.net/forum/Thread-koha-open-source-ma-nguon-mo-cho-thu-vien--774
>
> Em muốn nhờ các bác nào đã có kinh nghiệm trong vấn đề này cho ý kiến nên
> chọn em nào trong các em trên. Thực tâm thì đã loại bỏ KOHA vì nó cho
> Ubuntu, mà em thì dùng Fedora, :)).
>
> Các bác cho em cao kiến nhé. Cả phần comment hay link tham khảo thì càng
> tốt, :).
> Cảm ơn các bác!
>
Hi Trung,
Thấy có nơi nó liệt kê ra một đống thứ, cũng chẳng biết thứ nào như thế
nào, cứ liệu ra đây cho Trung chọn, biết đâu lại chẳng có cài vừa:

  -

  Evergreen <http://en.wikipedia.org/wiki/Evergreen_%28software%29>
  -

  Koha <http://en.wikipedia.org/wiki/Koha_%28software%29>
  -

  NewGenLib <http://en.wikipedia.org/wiki/NewGenLib>
  -

  OpenBiblio <http://en.wikipedia.org/wiki/OpenBiblio>
  -

  PMB <http://en.wikipedia.org/wiki/PhpMyBibli>
  -

  refbase <http://en.wikipedia.org/wiki/Refbase>

 nghialt

> Trunggik.
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> HanoiLUG mailing lists: http://lists.hanoilug.org/
> HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
> HanoiLUG blog: http://blog.hanoilug.org/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/attachments/20120530/83c7005f/attachment.html>


More information about the HanoiLUG mailing list